Facade

AB Boparken Kbh. NV

For andelsboligforeningen AB Boparken har EKAS udført totalrådgivning i forbindelse med renovering af tag og murværk samt udskiftning af vinduer og døre. Tagrenoveringen havde fokus på efterisolering og energioptimering. Der blev udlagt ny isolering med 350 mm mineraluld og ny dampspærre for at sikre tagkonstruktionen mod fremtidige fugtskader. Spær blev oprettet og forstærket og der […]

AB Boparken Kbh. NV Læs videre »

Hollandshuset Kgs. Lyngby

Bebyggelsen er en almennyttig boligblok omfattende i alt 52 boliger. Eksisterende vinduer og facadeplader i vinduesbånd var nedslidte og skulle udskiftes. Herudover skulle indgangsparti udskiftes samt dørtelefoner. De ny vinduer er udført i træ/alu konstruktion mens facadeplader blev udskiftet til anden nuance for at få bygningen til at fremstå renere. Og samtidig være nemmere at

Hollandshuset Kgs. Lyngby Læs videre »

Lindebo Ballerup

Lindebo er en afdeling under Ballerup almennyttige Boligselskab som administreres af DAB. Afdelingen omfatter i alt 28 fritliggende boliger med tilhørende haver. Boligerne er opført i hhv. 1 og 1½ plan og boligerne i 1½ plan har også kælder. Boligerne er opført i perioden fra 1943-1949. Facader og gavle er opmuret i røde teglsten. Tagene

Lindebo Ballerup Læs videre »

AB Kartoffelrækkerne, Roskilde

AB Kartoffelrækkerne er en andelsboligforening beliggende i Roskilde, bestående af 40 boliger som hhv. rækkehuse og som etageboliger. Rækkehusene er hhv. 2 og 3 plan og etageboligerne er i 4 plan. En stor del af bebyggelsen havde aluminiums vinduer monteret uden på facaderne med meget lidt isolering omkring vinduer. Da vinduerne var udført i aluminium

AB Kartoffelrækkerne, Roskilde Læs videre »

Tjørneparken Helhedsplan

Bebyggelsen Tjørneparken er en rækkehusbebyggelse fra sidst i 1950-erne med i alt 198 boliger. Første etape består af 22 én-etages rækkehuse i gule mursten, mens anden etape består af 174 to-etagers rækkehuse i røde mursten. EKAS blev tilknyttet afdelingen i 2011, da der var massive skimmelproblemer i bebyggelsen. EKAS forestod udarbejdelse af tilstandsrapport, hvor alle

Tjørneparken Helhedsplan Læs videre »

Stockholmsgade Kbh. Ø

Projektet omfattede totalrestaurering af den tyske ambassade på 2100 m2 med respekt for ejendommens historie og detaljer. Ejendommen rummer nu butik, kontor, 6 store luksuslejligheder og orangeri under den nye tagkonstruktion. I forbindelse med restaureringen, har ejendommen fået komplet nye installationer, tag, vinduer og interiør. Ændret brug af ejendommen har medført at det var nødvendigt

Stockholmsgade Kbh. Ø Læs videre »

Lilletoften altaner – Skovlunde

EKAS har tidligere renoveret facaderne i denne bebyggelse som følge af, at der er anvendt MgO plader som vindspærre. Det tidligere projekt omfattede udskiftning af vindspærre bag ved naturskifterbeklædningen på facaderne. I dette projekt har arbejdet været koncentreret om altanerne, hvor der er udført udskiftning af MgO plader i altanskillevægge samt udført brandsikring af altanskillevægge,

Lilletoften altaner – Skovlunde Læs videre »

Skælskør afd. 6 Helhedsplan

Projektet omfatter tagrenovering, efterisolering af gavle og facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger, udskiftning af brugsvandsinstallation, udskiftning af varmeinstallation, udskiftning af faldstammer, etablering af balanceret ventilation og landskabsbearbejdning. Arbejderne udføres på en almennyttig boligbebyggelse på i alt 38 boliger, fordelt på 3 boligblokke i 3 etager. De eksisterende cementskifertage

Skælskør afd. 6 Helhedsplan Læs videre »

Munkesøparken Kalundborg

Bebyggelsen er en sammenbygget blokbebyggelse i 2 og 3 etager med i alt 149, hvoraf de 119 er almene familieboliger. Bebyggelsen har lidt under diverse betonskader – primært på altangangene, og der var problemer med kuldebroer, træk fra vinduer/døre og dårligt isolerede facadepartier. Herudover var køkkenerne nedslidte, der var skader på vand- og varmeinstallationerne og

Munkesøparken Kalundborg Læs videre »

Hastrupvænget – Køge

Bebyggelsen består af 165 boliger med både 1 og 2 plans rækkehuse og etageboliger. Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af facader som beklædes med naturskifer og trælistebeklædning. Der udføres franske altaner og eksisterende altaner renoveres. I boligerne forbedres indeklimaet ved at der etableres balanceret ventilationsanlæg. EKAS har forestået registrering i boliger, samt nødvendige forundersøgelser,

Hastrupvænget – Køge Læs videre »

Scroll to Top