Facade

Stockholmsgade Kbh. Ø

Projektet omfattede totalrestaurering af den tyske ambassade på 2100 m2 med respekt for ejendommens historie og detaljer. Ejendommen rummer nu butik, kontor, 6 store luksuslejligheder og orangeri under den nye tagkonstruktion. I forbindelse med restaureringen, har ejendommen fået komplet nye installationer, tag, vinduer og interiør. Ændret brug af ejendommen har medført at det var nødvendigt …

Stockholmsgade Kbh. Ø Læs videre »

Lilletoften altaner – Skovlunde

EKAS har tidligere renoveret facaderne i denne bebyggelse som følge af, at der er anvendt MgO plader som vindspærre. Det tidligere projekt omfattede udskiftning af vindspærre bag ved naturskifterbeklædningen på facaderne. I dette projekt har arbejdet været koncentreret om altanerne, hvor der er udført udskiftning af MgO plader i altanskillevægge samt udført brandsikring af altanskillevægge, …

Lilletoften altaner – Skovlunde Læs videre »

Skælskør afd. 6 Helhedsplan

Projektet omfatter tagrenovering, efterisolering af gavle og facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger, udskiftning af brugsvandsinstallation, udskiftning af varmeinstallation, udskiftning af faldstammer, etablering af balanceret ventilation og landskabsbearbejdning. Arbejderne udføres på en almennyttig boligbebyggelse på i alt 38 boliger, fordelt på 3 boligblokke i 3 etager. De eksisterende cementskifertage …

Skælskør afd. 6 Helhedsplan Læs videre »

Munkesøparken Kalundborg

Bebyggelsen er en sammenbygget blokbebyggelse i 2 og 3 etager med i alt 149, hvoraf de 119 er almene familieboliger. Bebyggelsen har lidt under diverse betonskader – primært på altangangene, og der var problemer med kuldebroer, træk fra vinduer/døre og dårligt isolerede facadepartier. Herudover var køkkenerne nedslidte, der var skader på vand- og varmeinstallationerne og …

Munkesøparken Kalundborg Læs videre »

Hastrupvænget – Køge

Bebyggelsen består af 165 boliger med både 1 og 2 plans rækkehuse og etageboliger. Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af facader som beklædes med naturskifer og trælistebeklædning. Der udføres franske altaner og eksisterende altaner renoveres. I boligerne forbedres indeklimaet ved at der etableres balanceret ventilationsanlæg. EKAS har forestået registrering i boliger, samt nødvendige forundersøgelser, …

Hastrupvænget – Køge Læs videre »

Lindebo – Ballerup

Bebyggelsen har igennem en lang årrække været plaget af fugtige kældre med opstigende grundvand, kombineret med nedslidte kloakker. EKAS har forud for projektet gennemført en række dybdegående undersøgelser med geoteknisk bistand for fastlæggelse af årsager og løsningsmuligheder. Der er udført pilotprojekt vedr. indvendig fugtsikring og betontrappe samt kloakrenovering  Projektet omfattede fugtsikring af kældre, etablering af …

Lindebo – Ballerup Læs videre »

Carlshøj – Lyngby

Boligbebyggelsen består af et fritliggende højhus på 10. etager indeholdende 60 boliger. Boligerne er præget af utætte vinduer, herunder kolde ydervægge med mange kuldebroer. Adgangsaltaner er nedbrudte med revnedannelser, afskalninger og med svækket bæreevne.   Projektet omfatter renovering af vinduer, efterisolering og ny facadebeklædning, niveaufri adgang til bygningen ved opbygning af plint. Formålet er at bringe …

Carlshøj – Lyngby Læs videre »

Sejlhuset – København V

Bebyggelsen er et etagebyggeri, opført i 8-11 etager fordelt på 3 sammenbyggede boligfløje. Bebyggelsen er opført i 2006-2007. Siden opførelsen har der været problemer med revnedannelser i termoruder ved altaner, samt utætte facader ved teknikhuse og i stueetagen. EKAS har i samarbejde med Byggeskadefonden, udført en række undersøgelser for fastlæggelse af årsagen til revnedannelserne i …

Sejlhuset – København V Læs videre »

Højhuse – Brøndby Strand

Renovering af facadebeklædning mv. på almen boligbebyggelse, omfattende 12 stk. 16 etages højhuse, fordelt på 4 bygherrer og i alt 7 boligafdelinger. Arbejdet er udført med støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfattede hasteundersøgelse af beklædning efter nedfald af beklædningsplade ved karnap-inddækning. Pladebeklædningen var fastgjort på et tyndt krydsfinérunderlag, hvilket med fugt- og temperaturpåvirkninger løsnede skruerne i …

Højhuse – Brøndby Strand Læs videre »

Toftegårdsvænget – Fredensborg

Renovering af vinduer, facader, installationer mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 32 boliger som fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utætte facader med mange kuldebroer. Projektet omfattede etablering af omfangsdræn samt ny kloak og regnvandsinstallation inkl. nye brønde mv. Den eksisterende sokkel blev isoleret udvendigt og afsluttet med et …

Toftegårdsvænget – Fredensborg Læs videre »

Scroll to Top