Installationer

Skovparken vinduer Køge

I Skovparken har EKAS forestået udskiftning af alle vinduer og altandøre i boligerne samt alle vinduer i kældre. I de lukkede altaner har der været forskellige altanløsninger, som har stillet særlige krav til udformning for at få elementerne ind på de små altaner. Alle elementer er udført i 3 lags lavenergiglas i bedste energiklasse og […]

Skovparken vinduer Køge Læs videre »

Tjørneparken Helhedsplan

Bebyggelsen Tjørneparken er en rækkehusbebyggelse fra sidst i 1950-erne med i alt 198 boliger. Første etape består af 22 én-etages rækkehuse i gule mursten, mens anden etape består af 174 to-etagers rækkehuse i røde mursten. EKAS blev tilknyttet afdelingen i 2011, da der var massive skimmelproblemer i bebyggelsen. EKAS forestod udarbejdelse af tilstandsrapport, hvor alle

Tjørneparken Helhedsplan Læs videre »

Stockholmsgade Kbh. Ø

Projektet omfattede totalrestaurering af den tyske ambassade på 2100 m2 med respekt for ejendommens historie og detaljer. Ejendommen rummer nu butik, kontor, 6 store luksuslejligheder og orangeri under den nye tagkonstruktion. I forbindelse med restaureringen, har ejendommen fået komplet nye installationer, tag, vinduer og interiør. Ændret brug af ejendommen har medført at det var nødvendigt

Stockholmsgade Kbh. Ø Læs videre »

Ved Kirken Søborg

Afdelingen Ved Kirken er beliggende på Gladsaxe Møllevej 36 – 58 og Tobaksvejen 27 – 55 i Søborg. Den består af 7 bygninger med 105 boliger. Projektet omfatter en kloakrenovering med dræn og regnvands-separering i bebyggelsen. Arbejdet blev udført på baggrund af utætte og nedslidte kloakledninger og som følge heraf havde kældervægge omfattende fugtskader. I

Ved Kirken Søborg Læs videre »

Lillemarken Sorø

For Sorø Boligselskab har vi gennemført en tagrenovering på afd. Lillemarken, hvor de eksisterende eternitbølgepladetage var udtjente og utætte. Bebyggelsen består af 8 boligblokke bygget i 3 forskellige perioder og dermed arkitektur, så der var reelt tale om 3 forskellige tagprojekter samlet i ét med i alt ca. 4000 m2 tag. Ny tagbelægning blev udført

Lillemarken Sorø Læs videre »

Tjørneparken daginstitution Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv

Tjørneparken daginstitution Rødovre Læs videre »

Skælskør afd. 6 Helhedsplan

Projektet omfatter tagrenovering, efterisolering af gavle og facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger, udskiftning af brugsvandsinstallation, udskiftning af varmeinstallation, udskiftning af faldstammer, etablering af balanceret ventilation og landskabsbearbejdning. Arbejderne udføres på en almennyttig boligbebyggelse på i alt 38 boliger, fordelt på 3 boligblokke i 3 etager. De eksisterende cementskifertage

Skælskør afd. 6 Helhedsplan Læs videre »

Munkesøparken Kalundborg

Bebyggelsen er en sammenbygget blokbebyggelse i 2 og 3 etager med i alt 149, hvoraf de 119 er almene familieboliger. Bebyggelsen har lidt under diverse betonskader – primært på altangangene, og der var problemer med kuldebroer, træk fra vinduer/døre og dårligt isolerede facadepartier. Herudover var køkkenerne nedslidte, der var skader på vand- og varmeinstallationerne og

Munkesøparken Kalundborg Læs videre »

Maglehøj helhedsplan Frederiksværk

Maglehøj er en almennyttig boligbebyggelse på i alt 339 boliger (før ombygning) der har haft store boligsociale problemer, grundet beboersammensætningen, et for højt huslejeniveau og generelt et for stort udbud af almene boliger i Halsnæs kommune. Dette sammenholdt med, at der var behov for en lang række renoveringstiltag i lejlighederne samt af de tekniske installationer,

Maglehøj helhedsplan Frederiksværk Læs videre »

Rigshospitalets kollegium København

Projektet omfattede totalrenovering og udskiftning af samtlige 414 baderum i en boligblok med kollegieværelser. Baderummene var præget af omfattende og tiltagende vandskader, som følge af svage og dårlige konstruktioner. Vandskaderne medførte fugt og skimmeldannelse i de omgivende vægkonstruktioner med store omkostninger til udbedring. Der er udført nedrivning af badeværelser og etablering af nye badeværelser med

Rigshospitalets kollegium København Læs videre »

Scroll to Top