Installationer

Lillemarken Sorø

For Sorø Boligselskab har vi gennemført en tagrenovering på afd. Lillemarken, hvor de eksisterende eternitbølgepladetage var udtjente og utætte. Bebyggelsen består af 8 boligblokke bygget i 3 forskellige perioder og dermed arkitektur, så der var reelt tale om 3 forskellige tagprojekter samlet i ét med i alt ca. 4000 m2 tag. Ny tagbelægning blev udført …

Lillemarken Sorø Læs videre »

Tjørneparken daginstitution Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv …

Tjørneparken daginstitution Rødovre Læs videre »

Skælskør afd. 6 Helhedsplan

Projektet omfatter tagrenovering, efterisolering af gavle og facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger, udskiftning af brugsvandsinstallation, udskiftning af varmeinstallation, udskiftning af faldstammer, etablering af balanceret ventilation og landskabsbearbejdning. Arbejderne udføres på en almennyttig boligbebyggelse på i alt 38 boliger, fordelt på 3 boligblokke i 3 etager. De eksisterende cementskifertage …

Skælskør afd. 6 Helhedsplan Læs videre »

Munkesøparken Kalundborg

Bebyggelsen er en sammenbygget blokbebyggelse i 2 og 3 etager med i alt 149, hvoraf de 119 er almene familieboliger. Bebyggelsen har lidt under diverse betonskader – primært på altangangene, og der var problemer med kuldebroer, træk fra vinduer/døre og dårligt isolerede facadepartier. Herudover var køkkenerne nedslidte, der var skader på vand- og varmeinstallationerne og …

Munkesøparken Kalundborg Læs videre »

Maglehøj helhedsplan Frederiksværk

Maglehøj er en almennyttig boligbebyggelse på i alt 339 boliger (før ombygning) der har haft store boligsociale problemer, grundet beboersammensætningen, et for højt huslejeniveau og generelt et for stort udbud af almene boliger i Halsnæs kommune. Dette sammenholdt med, at der var behov for en lang række renoveringstiltag i lejlighederne samt af de tekniske installationer, …

Maglehøj helhedsplan Frederiksværk Læs videre »

Rigshospitalets kollegium København

Projektet omfattede totalrenovering og udskiftning af samtlige 414 baderum i en boligblok med kollegieværelser. Baderummene var præget af omfattende og tiltagende vandskader, som følge af svage og dårlige konstruktioner. Vandskaderne medførte fugt og skimmeldannelse i de omgivende vægkonstruktioner med store omkostninger til udbedring. Der er udført nedrivning af badeværelser og etablering af nye badeværelser med …

Rigshospitalets kollegium København Læs videre »

Bispevænget København

Bebyggelsen er alment udlejningsbyggeri fra 1939-1941, og er opført som etagehuse i 5 etager, med i alt 662 boliger. Byggeriet er udført med murede facader og tegltage. Bebyggelsen havde i mange år haft problemer med kostbare rørskader på brugsvandsinstallationen, og med tilstoppede varmtvandsrør. Varmtvandsforsyningen skete over loft, hvor ventiler var vanskeligt tilgængelige, var udsat for …

Bispevænget København Læs videre »

Vesterby Taastrup

Bebyggelsen er alment udlejningsbyggeri fra 1992, og er opført dels som etagehuse i 3 etager, og dels som 2-etages rækkehuse, med i alt 289 boliger samt et fælleshus. Byggeriet er udført med murede facader, og med tegltage. Bebyggelsen havde i mange år haft problemer med kostbare rørskader på brugsvandsinstallationen som følge af hastighedskorrosion i kobberrørene, …

Vesterby Taastrup Læs videre »

AKB Frederiksholm Karré 3 – Kbh. SV

Bebyggelsen Frederiksholm Karré 3 er opført i tre etager og kælder, og består af 185 boliger samt enkelte erhvervslejemål. Bebyggelsen er opført i 1914 med murede facader og saddeltag belagt med tegl. Projektet omfatter udskiftning af komplet brugsvandsinstallation og varmecentral, samt renovering af varmeinstallation. Der er udført næsten komplet fornyelse af hovedrør, stigstrenge og fordelingsrør. …

AKB Frederiksholm Karré 3 – Kbh. SV Læs videre »

Julemosen – Lynge

Projektet omfattede opførelse af 69 rækkehuse fordelt på 8 boligblokke og et fælleshus. Bygningerne er i 2 etager og indeholdende 1 og 3 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Bygningerne er udført i …

Julemosen – Lynge Læs videre »

Scroll til toppen