Installationer

AKB Frederiksholm Karré 3 – Kbh. SV

Bebyggelsen Frederiksholm Karré 3 er opført i tre etager og kælder, og består af 185 boliger samt enkelte erhvervslejemål. Bebyggelsen er opført i 1914 med murede facader og saddeltag belagt med tegl. Projektet omfatter udskiftning af komplet brugsvandsinstallation og varmecentral, samt renovering af varmeinstallation. Der er udført næsten komplet fornyelse af hovedrør, stigstrenge og fordelingsrør. …

AKB Frederiksholm Karré 3 – Kbh. SV Læs videre »

Julemosen – Lynge

Projektet omfattede opførelse af 69 rækkehuse fordelt på 8 boligblokke og et fælleshus. Bygningerne er i 2 etager og indeholdende 1 og 3 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Bygningerne er udført i …

Julemosen – Lynge Læs videre »

Nørreby – Taastrup

Bebyggelsen er alment udlejningsbyggeri fra 1988, og er opført dels som etagehuse i 3 etager, og dels som 2-etages rækkehuse, med i alt 396 boliger samt et fælleshus.  Byggeriet er udført med murede facader, og med tegltage.  Bebyggelsen havde i mange år haft problemer med kostbare rør-skader på brugsvandsinstallationen som følge af hastighedskorrosion i kobberrørene, …

Nørreby – Taastrup Læs videre »

Hastrupvænget – Køge

Bebyggelsen består af 165 boliger med både 1 og 2 plans rækkehuse og etageboliger. Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af facader som beklædes med naturskifer og trælistebeklædning. Der udføres franske altaner og eksisterende altaner renoveres. I boligerne forbedres indeklimaet ved at der etableres balanceret ventilationsanlæg. EKAS har forestået registrering i boliger, samt nødvendige forundersøgelser, …

Hastrupvænget – Køge Læs videre »

Solengen – Hillerød

Bebyggelsen er fra 2004 og opført som 1-plans rækkehuse i 6 blokke med 2-3 boliger pr. blok. Derudover er der opført et fælleshus. Byggeriet er udført med trækassetter og alle boliger har tagpaptage samt kolde krybekældre. Bebyggelsen har haft problemer med badeværelserne, hvor forkert opbygning af badeværelsesgulvene i kombination med tynd vådrumsmembran resulterede i knækkede …

Solengen – Hillerød Læs videre »

Lindebo – Ballerup

Bebyggelsen har igennem en lang årrække været plaget af fugtige kældre med opstigende grundvand, kombineret med nedslidte kloakker. EKAS har forud for projektet gennemført en række dybdegående undersøgelser med geoteknisk bistand for fastlæggelse af årsager og løsningsmuligheder. Der er udført pilotprojekt vedr. indvendig fugtsikring og betontrappe samt kloakrenovering  Projektet omfattede fugtsikring af kældre, etablering af …

Lindebo – Ballerup Læs videre »

Toftegårdsvænget – Fredensborg

Renovering af vinduer, facader, installationer mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 32 boliger som fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utætte facader med mange kuldebroer. Projektet omfattede etablering af omfangsdræn samt ny kloak og regnvandsinstallation inkl. nye brønde mv. Den eksisterende sokkel blev isoleret udvendigt og afsluttet med et …

Toftegårdsvænget – Fredensborg Læs videre »

Ingemannsvej 1 – Frederiksberg

Udskiftning af eksisterende skydedøre, faste partier og vinduer på altanerne på boligblok i en almennyttig boligbebyggelse omfattende i alt 60 boliger. Som følge af nedslidning og utætheder er samtlige skydedørspartier og tilstødende faste partier og vinduer mod haveside udskiftet og erstattet med nye partier i træ og aluminium. Herudover blev der foretaget køkkenudskiftning hvor der …

Ingemannsvej 1 – Frederiksberg Læs videre »

Rådmand Billes Vej – Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv …

Rådmand Billes Vej – Rødovre Læs videre »

Enghusene – København S

Tag- og badeværelsesrenovering på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 28 boliger fordelt på 4 blokke.  Som følge af utætte og nedslidte tage blev der foretaget en udskiftning til nye tegltage, og der blev monteret solvarmeanlæg på den ene blok.  Konstruktionen blev forhøjet og efterisoleret, der blev etableret nyt fast bræddeundertag og nye tegltagsten. Opmuring af …

Enghusene – København S Læs videre »

Scroll to Top